کارتینگ سافاری

اطلاعات کارتینگ سافاری

مجموعه کیش ارزان هيچ گونه تعهدي نسبت به بازپرداخت وجه ورودي ندارد و وجه پرداخت شده ندارد و وجه پرداخت شده غير قابل استرداد مي باشد

به دليل رعايت فاصله بهداشتي بدون ترانسفر مي باشد.

شروع شيفت صبح از9:15 الي 13:00(پايان پذيرش ساعت 11:30)
شروع شيفت عصر از ساعت 15:15الي 20:30و پذيرش انواع پکيج تا ساعت 18:30مي باشد. (پايان پذيرش ساعت 19:00ميباشد)