پارک دلفین ها

اطلاعات پارک دلفین ها

توجه: عطف به دستورات مرکز توسعه سلامت و سازمان مطقه آزاد کيش جهت پيشگيري و جلوگيري از انتشار ويروس کرونا و حفظ امنيت گردشگران محترم ،

بدينوسيله اعلام مي دارد از تاريخ 1398.08.11 تا اطلاع بعدي فقط موارد زير در پارک دلفين ها برگزار مي گردد:

نمايش دلفين ها ، کلاسيک شو و بازديد باغ پرندگان

(آکواريوم آب شور تعطيل مي باشد)